HOTLINE
035 575 8956

Phân vùng an toàn trong thăm khám cộng hưởng từ

1- Vị trí hạn chế vào: Tất cả những người vào phòng MR  phải có thẩm định ở mức 1 hoặc mức 2: Mức 1 là người được đào tạo về an toàn MRI tối thiểu  và có thể tự bảo đảm an toàn riêng của họ và an toàn của bệnh nhân trong môi trường

An toàn liên quan đến thuốc đối quang từ.

Thuốc cận từ có cấu trúc ion hóa và không ion hóa, cấu trúc phân tử mạnh thẳng hoặc mạch vòng. Hiện nay, người ta chia thuốc cận từ làm hai loại: Không đặc hiệu và đặc hiệu. Loại không đặc hiệu thường dùng rộng rãi cho nhiều cơ quan. Loại này chính là các

An toàn liên quan tới từ trường B1 (sóng RF)

Bỏng là nguyên nhân phổ biến nhất gây thương tích cho bệnh nhân trong MRI (100 trường hợp bị bỏng được báo cáo). Các máy quét MRI dùng sóng tần số vô tuyến điện cao dẫn đến các dòng được cảm ứng trong mô khi các vòng đủ lớn có thể dẫn đến bỏng tại

An toàn liên quan tới từ trường B0

MRI là kỹ thuật duy nhất có thể gây nên tử vong ngay lập tức cho nhiều bệnh nhân do lỗi kỹ thuật từ mấy chục năm trở lại đây, tuy nhiên tai biến này có thể tránh được hoàn toàn nếu tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật . Tại Mỹ, theo một công