Bỏng là nguyên nhân phổ biến nhất gây thương tích cho bệnh nhân trong MRI (100 trường hợp bị bỏng được báo cáo). Các máy quét MRI dùng sóng tần số vô tuyến điện cao dẫn đến các dòng được cảm ứng trong mô khi các vòng đủ lớn có thể dẫn đến bỏng tại