MRI là kỹ thuật duy nhất có thể gây nên tử vong ngay lập tức cho nhiều bệnh nhân do lỗi kỹ thuật từ mấy chục năm trở lại đây, tuy nhiên tai biến này có thể tránh được hoàn toàn nếu tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật . Tại Mỹ, theo một công