1.Tổn thương phức hợp dây chằng tam giác Phức hợp này gồm : dây chằng tam giác, dây chằng quay-trụ trước và sau, sụn chêm, đĩa sụn, dây chằng bên trụ, bao gân duỗi cổ tay trụ, dây chằng trụ-nguyệt và trụ tháp. Phức hợp đảm bảo sự vững của khớp quay trụ, phân tán