HOTLINE
035 575 8956

Thuật ngữ viết tắt các chuỗi xung

ADC: apparent diffusion constant CE-T2-FFE: contrast-enhanced T2W FFE sequence CE-FAST: contrast-enhanced FAST sequence CEMRA: contrast-enhanced magnetic resonance angiography CHESS: chemical shift selective pulse CISS: constructive interference steady-state sequence CNR: contrast-to-noise ratio CSF: cerebrospinal fluid DESS: double-echo steady-state sequence EPI: echo planar imaging FAME: fast-acquisition multi-echo sequence FAST: Fourier acquired steady-state sequence FFE: fast-field echo sequence

Xung khuếch tán ( Diffusion weight imaging)

1.Khái niệm Trong mô sinh học, các phân tử nước có một đặc tính di chuyển liên tục và ngẫu nhiên từ vị trí này sang vị trí khác theo nhiều hướng khác nhau và được gọi là chuyển động Brown hay hiệu ứng khuếch tán (diffusion effect). Diffusion weighte imaging (DWI) là chuỗi xung

Perfusion weighted imaging (tưới máu não)

Perfusion weighted imaging (PWI) là kỹ thuật tạo ảnh cộng hưởng từ đánh giá động học tuần hoàn mao mạch, cung cấp những thông tin trực tiếp về tưới máu của mô mà không quan tâm đến nguồn máu đó được cấp từ đâu (tuần hoàn chính hay tuần hoàn bàng hệ). Trong thực hành,

Các chuỗi xung mạch máu

1.Black-blood imaging Black-blood hay Dark-blood imaging là kỹ thuật tạo ảnh cộng hưởng từ dựa trên nguyên lý về hiệu ứng black-blood, hay còn gọi là hiệu ứng outflow. Do dòng chảy nên các spin trong lòng mạch di chuyển và bị thay thế liên tục kết quả là cường độ tín hiệu trong lòng

Chuỗi xung bão hòa mỡ

1.Chemical-Shift Trước hết cần hiểu rõ hiện tượng chemical-shift là gì? Trong cơ thể, các proton có thể ở trạng thái tự do như trong nước tiểu, dịch não tủy hoặc trạng thái liên kết với các phân tử như trong mô mỡ, mô cơ. Ở trạng thái tự do, tần số cộng hưởng Larmor

Chuỗi xung chụp nhanh

1.Giới thiệu Tại sao phải phát triển những kỹ thuật chụp nhanh? Có một số lý do chính như sau Chuỗi xung chụp nhanh cho phép thực hiện các thăm kháp dynamic (chụp động học), ví dụ như chụp gan 3 pha, chụp động mạch, chụp tụy để phát hiện u tụy nội tiết (insulinoma)…

Chuỗi xung Gradient Echo

1.Nguyên Lý Chuỗi xung Gradient echo cũng có khi được gọi với các tên khác là GRE (gradient – recalled echo) hoặc FFE (fast field echo). Bản thân tên gọi của chuỗi xung này đã nói lên một phần nguyên lý của nó, chuỗi xung GRE chủ yếu sử dụng hệ thống chênh từ Gradient

Chuỗi xung Stir

STIR (short IT inversion recovery) cũng là chuỗi xung có bản chất tương tự xung FLAIR (IR) nhưng trong đó thời gian đảo ngược TI được lựa chọn ở đúng thời điểm Mz của mỡ phục hồi từ chiều âm của trục – z về đến không (zero). Giá trị của TI trong STIR rất

Chuỗi xung Flair

FLAIR (fluid – attenuated inversion recovery) là chuỗi xung có bản chất tương tự xung IR trong đó, thời gian đảo ngược TI được lựa chọn ở đ ng thời điểm Mz của nước phục hồi từ chiều âm của trục – z về đến không (zero). Giá trị của TI trong FLAIR rất dài,

Chuỗi xung đảo ngược IR

Chuỗi xung IR (inversion recovery) có bản chất là một SE, nhưng trước khi dùng xung RF 90o, người ta dùng một xung RF – 180o kích thích để cho toàn bộ vector Mo bị đảo chiều từ chiều dương sang chiều âm của trục – z. Chú ý rằng, do Mo không bị lệch