HOTLINE
035 575 8956

Chuỗi xung bão hòa mỡ

1.Chemical-Shift Trước hết cần hiểu rõ hiện tượng chemical-shift là gì? Trong cơ thể, các proton có thể ở trạng thái tự do như trong nước tiểu, dịch não tủy hoặc trạng thái liên kết với các phân tử như trong mô mỡ, mô cơ. Ở trạng thái tự do, tần số cộng hưởng Larmor

Chuỗi xung Stir

STIR (short IT inversion recovery) cũng là chuỗi xung có bản chất tương tự xung FLAIR (IR) nhưng trong đó thời gian đảo ngược TI được lựa chọn ở đúng thời điểm Mz của mỡ phục hồi từ chiều âm của trục – z về đến không (zero). Giá trị của TI trong STIR rất