HOTLINE
035 575 8956

Chuỗi xung Stir

STIR (short IT inversion recovery) cũng là chuỗi xung có bản chất tương tự xung FLAIR (IR) nhưng trong đó thời gian đảo ngược TI được lựa chọn ở đúng thời điểm Mz của mỡ phục hồi từ chiều âm của trục – z về đến không (zero). Giá trị của TI trong STIR rất

Chuỗi xung Flair

FLAIR (fluid – attenuated inversion recovery) là chuỗi xung có bản chất tương tự xung IR trong đó, thời gian đảo ngược TI được lựa chọn ở đ ng thời điểm Mz của nước phục hồi từ chiều âm của trục – z về đến không (zero). Giá trị của TI trong FLAIR rất dài,

Chuỗi xung đảo ngược IR

Chuỗi xung IR (inversion recovery) có bản chất là một SE, nhưng trước khi dùng xung RF 90o, người ta dùng một xung RF – 180o kích thích để cho toàn bộ vector Mo bị đảo chiều từ chiều dương sang chiều âm của trục – z. Chú ý rằng, do Mo không bị lệch