1.Giới thiệu Tại sao phải phát triển những kỹ thuật chụp nhanh? Có một số lý do chính như sau Chuỗi xung chụp nhanh cho phép thực hiện các thăm kháp dynamic (chụp động học), ví dụ như chụp gan 3 pha, chụp động mạch, chụp tụy để phát hiện u tụy nội tiết (insulinoma)…