1.Nguyên lý Trước hết ta giả định một ví dụ thú vị để minh họa cho nguyên lý tạo ảnh của chuỗi xung Spin Echo (SE). Đây là một cuộc thi Marthon trên một cung đường từ A đến B. Có nhiều vận động viên tham gia, trong đó tốc độ của các vận động