HOTLINE
035 575 8956

Nex

NEX (number of excitaions) còn có các tên gọi khác là NSA (number of acquistion hoặc number of signal average). Hình ảnh 33. Tạo ảnh cộng hưởng từ theo lớp cắt ngang qua thực quản đoạn 1/3 giữa. Các thông số Matrix 256×256, TR/TE 5446/80 ms, FOV 225 mm không thay đổi. NEX cho biết

Interslice-gap (khoảng trống giữa hai lát cắt)

Interslice-gap (Gap) là khoảng trống nằm giữa 2 lớp cắt liền kề nhau. Đối với chuỗi xung Spin echo, nếu chọn Gap có giá trị lớn thì, có thể bỏ sót các tổn thương nhỏ nằm giữa hai lớp cắt. Còn nếu chọn Gap quá nhỏ, hai lớp cắt nằm sát nhau sẽ dẫn đến

Bandwith ( băng thông )

Bandwidth (băng thông) là một dải tần số cụ thể, có đơn vị tính là Hert (Hz). Trong tạo ảnh cộng hưởng từ có 2 khái niệm về Bandwidth là receiver Bandwith (băng thông tiếp nhận tín hiệu đến) và transmit Bandwidth (băng thông truyền tín hiệu đi). Transmit Bandwith chính là dải tần số

Độ dày lớp cắt

Để tối ưu hóa độ tương phản hình ảnh cộng hưởng từ, chúng ta luôn muốn làm thế nào để có độ dày lớp cắt mỏng và tỷ số nhiễu từ cao. Tuy nhiên, độ dày lớp cắt mỏng hơn thì sẽ có ít spin trong lớp cắt tham gia tạo tín hiệu hơn, sẽ

Fov – Trường nhìn

FOV (field of view) là diện tích của vùng thăm khám, tức là khu vực quan sát khi thực hiện thăm khám. Đơn vị tính của FOV là millimetre (mm). Khái niệm này còn được sử dụng trong nhiều kỹ thuật hình ảnh khác như chụp CT scanner, chụp mạch số hóa xóa nền DSA.

Pixel, Volxel, Matrix

Như đã đề cập trong phần k-space, matrix (ma trận) là một mạng lưới các ô nhỏ được tạo thành từ các hàng và các cột kết hợp với nhau. Mỗi ô trong ma trận gọi là một pixel (đơn vị ảnh) ấn định thông tin về cường độ tín hiệu thu được. Mỗi pixel

Chỉ số nhiễu từ SNR

Trong các phần trước chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo ra tín hiệu cộng hưởng từ cũng như cách thu tín hiệu và chuyển đổi tín hiệu đó thành ảnh cộng hưởng từ. Một yếu tố quan trọng khác là những yếu tố nào ảnh hưởng đến tín hiệu cộng hưởng từ mà