HOTLINE
035 575 8956

Chỉ số nhiễu từ SNR

Trong các phần trước chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo ra tín hiệu cộng hưởng từ cũng như cách thu tín hiệu và chuyển đổi tín hiệu đó thành ảnh cộng hưởng từ. Một yếu tố quan trọng khác là những yếu tố nào ảnh hưởng đến tín hiệu cộng hưởng từ mà

Biến đổi fourier

        Trong các phần trước, chúng ta đã đề cập đến các hệ thống chênh từ Gradient để xác định về vị trí và chiều dày lớp cắt, đa đề cập đến hệ thống mã hóa để định vị được tín hiệu của các điểm ảnh trong mỗi lớp cắt, đã có

K-space

Trong những phần trước, chúng ta đã có các hệ thống chênh từ Gradient để tạo được tín hiệu về lớp cắt, đã có các Gradient mã hóa để định vị được các cấu trúc trong lớp cắt. Vậy vấn đề tiếp theo là phải kết hợp các tín hiệu đó với nhau tạo thành

Mã hóa không gian 3 chiều

         Trong thực tiễn tạo ảnh cộng hưởng từ, không phải chúng ta chỉ tạo hình ảnh không gian 2 chiều mà nhiều khi chúng ta muốn tạo ảnh không gian 3 chiều với các mục đích khác nhau như: Tái tạo đabình diện (MPR) Tái tạo ảnh thể tích (VRT, MIP)

Gradient mã hóa pha

         Gradient mã hóa pha được quy chiếu theo trục Gradient – Y, tức là tạo chênh từ theo trục trước – sau. Sau khi các spin bị kích thích và tiến động bởi RF, hệ thống gradient mã hóa pha được kích hoạt (turn on), làm biến đổi tần số Larmor

Gradient mã hóa tần số.

           Gradient mã hóa tần số được quy chiếu theo trục chênh từ Gradient-X, với chiều từ trái sang phải. Gradient-X tạo ra sự chênh từ trường có cường độ giảm dần từ trái sang phải, tương ứng với đó là tần số cộng hưởng (tần số Larmor) cũng sẽ giảm

Mã hóa không gian

Trong phần chênh từ (gradients) chúng ta đã biết làm thế nào để lựa chọn được vị trí và độ dày của lớp cắt. Bây giờ chúng ta sẽ đặt vấn đề tiếp theo là trong mỗi lớp cắt đó, làm thế nào để xác định được vị trí tín hiệu của các spin. Lấy

Hệ thống chênh từ

Như chúng ta đã biết trong chụp cắt lớp vi tính (CT scanner), các lớp cắt được thực hiện bằng cách cho hệ thống bóng phát tia và cảm biến (detector) quay đồng tốc xung quanh người bệnh, sau đó tịnh tiến bàn để đưa người bệnh vào vùng phát tia. Bộ phận cảm biến

Góc Lệch

Góc lệch (flip angle) là góc tạo bởi thành phần Mo và Bo khi bị kích thích bởi RF. Góc lệch của Molà bao nhiêu thì phụ thuộc vào năng lượng của RF cung cấp. Năng lượng của RF đ ng bằng ΔE, hai đám proton có năng lượng thấp và cao sẽ cân bằng,

Hiện tượng bão hòa

Như chúng ta đã đề cập ở trên, trong trường hợp TR rất ngắn thì thành phần từ hóa dọc Mz sẽ phục hồi được ít, do đó số lượng các proton sẵn sàng cho trạng thái kích thích RF tiếp theo sẽ ít và kết quả cuối cùng là tín hiệu thu được sẽ