HOTLINE
035 575 8956

Mối liên quan TR, TE và sự tương phản

Các tín hiệu thu được từ các spin qua bộ phận tiếp nhận (receiver coils) được xử lý và tạo thành ảnh cộng hưởng từ, có 3 đại lượng quyết định đến sự tương phản là thư duỗi T1, thư duỗi T2 và mật độ proton (proton density), chúng cho biết mức độ khác biệt

TE (time echo) thời gian thu tín hiệu lớn nhất.

Trước hết ta cần hiểu echo là gì? Echo là tín hiệu mà bộ phận cảm biến (coils) thu được từ các spin khi chúng ở trong trạng thái đồng pha do sự tác động của sóng RF. Thời gian thu tín hiệu TE (echo time) là khoảng thời gian từ khi bắt đầu kích

TR (time repetition) – thời gian lặp lại xung

Thời gian lặp lại xung TR (repetition time) là khoảng thời gian giữa 2 lần kích thích sóng RF, có đơn vị tính là mili – giây. TR quyết định đặc tính thư duỗi T1 trên ảnh cộng hưởng từ, hay nói cách khác thay đổi giá trị của TR sẽ thay đổi sự tương

Suy giảm cảm ứng từ tự do (FID)

Trong phần thư duỗi T2 ta đã biết hiện tượng vector từ hóa Mxy giảm dần do sự tương tác và triệt tiêu lẫn nhau của các spin trong trạng thái lệch pha xảy ra do các proton lệch pha với nhau, triệt tiêu một phần hoặc hoàntoàn moment từ của nhau. Với cùng một

Thư duỗi T2*

Trong quá trình suy giảm của Mxy, ngoài thư duỗi T2 còn có thêm một đại lượng nữa là thư duỗi T2*(T2* relaxation). Thư duỗi T2* là hiện tượng suy giảm Mxy do sự không đồng nhất của từ trường (field inhomorreneities). Các mô và tổ chức cơ quan trong cơ thể có nhiều hình

Thư duỗi T2 ( thư duỗi ngang)

Ngay sau khi sóng RF kích thích, các proton tiến động ở cùng một trạng thái gọi là cùng pha. Nhưng theo thời gian, do các proton khác nhau nằm ở vị trí khác nhau, có tần số tiến động khác nhau nên trạng thái cùng pha sẽ bị chuyển dần dần sang trạng thái

Thư duỗi T1 ( thư duỗi dọc)

Sau khi RF kích thích vào các proton trong từ trường Bo với tần số và năng lượng thích hợp, vector Mo bị lệch một góc 90o, chuyển từ phương thẳng đứng thành phương nằm ngang trong mặt phẳng-xy và quay xung quanh trục-z. Lúc này Mxy có giá trị bằng Mo và Mz bị

Khái niệm pha

Trong trạng thái cộng hưởng, vector momen từ của mỗi proton bị lệch đi một góc nhất định và khi đó hình chiếu của vector momen từ lên mặt phẳng – xy cũng sẽ là một vector quay xung quanh trục – z, vị trí của vector hình chiếu trong mặt phẳng xy được gọi

Hiện tượng cộng hưởng từ

Khái niệm về hiện tưởng cộng hưởng (resonance) ban đầu được áp dụng trong vật lý cơ học. Người ta thấy rằng khi một vật đang dao động cưỡng bức, nếu được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có tần số trùng với tần số dao động riêng của nó thì biên độ

Tần số Larmor

Tần số tiến động được gọi là tần số Larmor, tính theo công thức: ωo = Bo.Ƴ, trong đó Bo là cường độ từ trường ngoài (đơn vị Testla), Ƴ là tỷ số hồi chuyển từ (gyromagnetic ratio) có tính chất hằng định ở mỗi loại hạt nhân nguyên tử (đơn vị là MHz/T). Tỷ