HOTLINE
035 575 8956

Hiện tượng cảm ứng từ

Hiện tượng cảm ứng từ chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường là sự cảm ứng từ giữa từ trường trái đất và chiếc la bàn. Trái đất tự quay xung quanh trục của mình nên có momen từ theo hướng Bắc – Nam. Kim la bàn là một thanh nam châm

Từ trường hạt nhân

Hạt nhân nguyên tử hydro được cấu tạo bởi một proton mang điện tích dương, quay xung quanh hạt nhân là một electron mang điện tích âm, tuy vậy chúng ta chỉ quan tâm đến proton mà thôi.