HOTLINE
035 575 8956

Suy giảm cảm ứng từ tự do (FID)

Trong phần thư duỗi T2 ta đã biết hiện tượng vector từ hóa Mxy giảm dần do sự tương tác và triệt tiêu lẫn nhau của các spin trong trạng thái lệch pha xảy ra do các proton lệch pha với nhau, triệt tiêu một phần hoặc hoàntoàn moment từ của nhau. Với cùng một

Thư duỗi T2*

Trong quá trình suy giảm của Mxy, ngoài thư duỗi T2 còn có thêm một đại lượng nữa là thư duỗi T2*(T2* relaxation). Thư duỗi T2* là hiện tượng suy giảm Mxy do sự không đồng nhất của từ trường (field inhomorreneities). Các mô và tổ chức cơ quan trong cơ thể có nhiều hình

Thư duỗi T2 ( thư duỗi ngang)

Ngay sau khi sóng RF kích thích, các proton tiến động ở cùng một trạng thái gọi là cùng pha. Nhưng theo thời gian, do các proton khác nhau nằm ở vị trí khác nhau, có tần số tiến động khác nhau nên trạng thái cùng pha sẽ bị chuyển dần dần sang trạng thái

Thư duỗi T1 ( thư duỗi dọc)

Sau khi RF kích thích vào các proton trong từ trường Bo với tần số và năng lượng thích hợp, vector Mo bị lệch một góc 90o, chuyển từ phương thẳng đứng thành phương nằm ngang trong mặt phẳng-xy và quay xung quanh trục-z. Lúc này Mxy có giá trị bằng Mo và Mz bị