HOTLINE
035 575 8956

Khái niệm pha

Trong trạng thái cộng hưởng, vector momen từ của mỗi proton bị lệch đi một góc nhất định và khi đó hình chiếu của vector momen từ lên mặt phẳng – xy cũng sẽ là một vector quay xung quanh trục – z, vị trí của vector hình chiếu trong mặt phẳng xy được gọi

Hiện tượng cộng hưởng từ

Khái niệm về hiện tưởng cộng hưởng (resonance) ban đầu được áp dụng trong vật lý cơ học. Người ta thấy rằng khi một vật đang dao động cưỡng bức, nếu được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có tần số trùng với tần số dao động riêng của nó thì biên độ

Tần số Larmor

Tần số tiến động được gọi là tần số Larmor, tính theo công thức: ωo = Bo.Ƴ, trong đó Bo là cường độ từ trường ngoài (đơn vị Testla), Ƴ là tỷ số hồi chuyển từ (gyromagnetic ratio) có tính chất hằng định ở mỗi loại hạt nhân nguyên tử (đơn vị là MHz/T). Tỷ

Hiện tượng cảm ứng từ

Hiện tượng cảm ứng từ chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường là sự cảm ứng từ giữa từ trường trái đất và chiếc la bàn. Trái đất tự quay xung quanh trục của mình nên có momen từ theo hướng Bắc – Nam. Kim la bàn là một thanh nam châm

Từ trường hạt nhân

Hạt nhân nguyên tử hydro được cấu tạo bởi một proton mang điện tích dương, quay xung quanh hạt nhân là một electron mang điện tích âm, tuy vậy chúng ta chỉ quan tâm đến proton mà thôi.