1.Đặc điểm Gibb artifact còn có tên gọi khác là truncation artifact, tạm dịch là nhiễu ảnh dạng gợn sóng. Là hiện tượng ở phần ngoại vi hình ảnh cộng hưởng từ xuất hiện những đường tăng và giảm tín hiệu dạng gợn sóng lăn tăn. Gibbs artifact thường xuất hiện theo trục mã hóa