1.Đặc điểm. Crisscross artifact (nhiễu ảnh dạng lưới) còn có tên gọi khác là herring-bone artifact, được biểu hiện bằng sự xuất hiện những vạch kẻ sọc màu đen (giảm tín hiệu) che phủ toàn bộ hình ảnh. Các kẻ sọc này có thể mau hoặc thưa, nằm dọc hoặc nằm ngang hoặc phối hợp