1.Đặc điểm Zipper artifact còn có tên gọi khác là RF leakage artifact, tức là nhiễu ảnh do rò rỉ sóng RF. Trên hàng loạt hình ảnh của cùng một chuỗi xung xuất hiện các điểm tăng tín hiệu (sáng trắng), giống nhau về hình dạng, vị trí, tín hiệu. Trong quá trình tạo ảnh,