1.Đặc điểm Nhiễu ảnh do chuyển động (motion artifacts) có biểu hiện là trên các lớp cắt có hiện tượng nhòe hình không đều, tạo ra những bóng mờ (ghosting) hoặc hình ảnh nhòe không đều (smearing) Đây là những nhiễu ảnh thường gặp trong những chuỗi xung có thời gian tạo ảnh kéo dài,