HOTLINE
035 575 8956

Cộng hưởng từ kỹ thuật chụp hố mắt – MRI Orbits

Ổ mặt là một hốc xương chứa nhãn cầu, các thần kinh và mạch máu, các cơ nhãn cầu và bộ lệ. Ổ mắt có hình tháp bốn thành (trên, dưới, trong, ngoài), nền mở ra phía trước, đỉnh ở phía sau, thông với hộp sọ qua khe ổ mắt trên và ống thị giác.

Cộng hưởng từ kỹ thuật chụp Tuyến Yên – MRI Sella

Tuyến yên là một tuyến nhỏ đường kính khoảng 1cm, nặng khoảng 0.5-1g, nằm trong hố yên của xương bướm thuộc nền sọ, gồm hai thùy có nguồn gốc khác nhau hoàn toàn từ thời kỳ bào thai: Thùy trước và Thùy sau: Thùy trước : được cấu tạo bởi nhiều loại tế bào bài

Cộng hưởng từ kỹ thuật chụp tai trong – MRI ears

Tai trong, bao gồm mê đọa xương và mê đạo màng, là nơi chứa các cơ quan nhận cảm thính giác và thăng bằng. Mê đạo xương là hệ thống khoang rỗng phức tạp bên trong phần đá xương thái dương. Mê đạo màng là một hệ thống ống và túi màng nằm trong mê

Cộng hưởng từ kỹ thuật chụp sọ não – MRI Brain and Skull

Chụp cộng hưởng từ sọ não là một kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, áp dụng rộng rãi trong chẩn đoán bệnh lý thần kinh. Nhờ có cộng hưởng từ mà ngày nay có thể chẩn đoán sớm và chẩn đoán đúng được nhiều bệnh mà trước kia khó khăn hoặc không chẩn đoán được.