HOTLINE
035 575 8956

Chuỗi xung Stir

Chuỗi xung Stir


STIR (short IT inversion recovery) cũng là chuỗi xung có bản chất tương tự xung FLAIR (IR) nhưng trong đó thời gian đảo ngược TI được lựa chọn ở đúng thời điểm Mz của mỡ phục hồi từ chiều âm của trục – z về đến không (zero).

Giá trị của TI trong STIR rất ngắn, khoảng 150msc tại từ trường 1.5T. Chuỗi xung STIR được ứng dụng để xóa tín hiệu của tổ chức mỡ, tức là tổ chức mỡ sẽ trống tín hiệu trên hình ảnh cộng hưởng từ.

Advertisements

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *