HOTLINE
035 575 8956

Crosstalk Artifact – Nhiễu ảnh do slice-gap

Crosstalk Artifact – Nhiễu ảnh do slice-gap


1.Đặc điểm

Crosstalk là hiện tượng một số proton ở rìa của 2 lớp cắt liên tiếp nhau có tần số cộng hưởng gần tương tự nhau. Do vậy khi sử dụng gradient cắt lớp, các proton ở lớp cắt này sẽ bị kích thích bởi tần số cộng hưởng của các proton ở lớp cắt liền kề.

Nhiễu ảnh crosstalk xảy ra khi khoảng cách giữa 2 lớp cắt (slice gap) quá nhỏ. Nhiễu ảnh crosstalk chỉ xẩy ra đối với kỹ thuật tạo ảnh 2D, multislice mà không xuất hiện trong kỹ thuật tạo ảnh 3D (không có slice gap).

2.Cách khắc phục

Advertisements
  • Đặt lại giá trị slice gap khoảng 10-20% bề dày lớp cắt.
  • Chọn kỹ thuật tạo ảnh 3D (không có slice gap).
  • Hệ thống phát RF phải chính xác, không bị nhiễu tần số

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *