HOTLINE
035 575 8956

Fov – Trường nhìn

Fov – Trường nhìn


FOV (field of view) là diện tích của vùng thăm khám, tức là khu vực quan sát khi thực hiện thăm khám. Đơn vị tính của FOV là millimetre (mm). Khái niệm này còn được sử dụng trong nhiều kỹ thuật hình ảnh khác như chụp CT scanner, chụp mạch số hóa xóa nền DSA.

Có một sự tương quan chặt chẽ giữa FOV, Matrix và SNR. Kích thước của pixel được tính bằng kích thước tương ứng của FOV chia cho kích thước Matrix.

Nói cụ thể hơn, kích thước ngang (theo trục mã hóa tần số) của pixel được tính bằng kích thước ngang của FOV chia cho kích thước ngang của ma trận. Tương tự, kích thước dọc (theo trục mã hóa pha) của pixel được tính bằng kích thước dọc của FOV chia cho kích thước dọc của Matrix.

Khi kích thước Matrix không thay đổi thì FOV sẽ quyết định kích thước của các pixel. Tức là FOV càng lớn thì pixel càng lớn và ngược lại nếu FOV càng nhỏ thì pixel càng nhỏ. Khi FOV không thay đổi, thì Matrix sẽ quyết định độ phân giải của hình ảnh,tức là Matrix càng lớn thì độ phân giải không gian của hình ảnh càng cao.

Advertisements

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *