HOTLINE
035 575 8956

Nhiễu ảnh dạng gợn sóng – Gibb Artifact

Nhiễu ảnh dạng gợn sóng – Gibb Artifact


1.Đặc điểm

Gibb artifact còn có tên gọi khác là truncation artifact, tạm dịch là nhiễu ảnh dạng gợn sóng. Là hiện tượng ở phần ngoại vi hình ảnh cộng hưởng từ xuất hiện những đường tăng và giảm tín hiệu dạng gợn sóng lăn tăn. Gibbs artifact thường xuất hiện theo trục mã hóa pha (ky).

2.Cách khắc phục

Gibbs aritfact xuất hiện do lỗi trong quá trình biến đổi Fourier từ rawdata, trong đó một số dữ liệu (data) đã bị cắt cụt (truncated), không hiển thị thành hình ảnh.

Do vậy phương pháp khắc phục những nhiễu ảnh loại này là giảm kích thước pixel (tăng matrix), sử dụng các bộ phận lọc tín hiệu (filter) hoặc tái tạo lại ảnh từ rawdatat.

Advertisements

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *