HOTLINE
035 575 8956

Nhiễu ảnh do FOV – Aliasing artifact.

Nhiễu ảnh do FOV – Aliasing artifact.


1.Đặc điểm

Trong tạo ảnh cộng hưởng từ, tín hiệu echo được thu nhận dọc theo trục mã hoá tần số (frequency encoding direction) tại một phổ tần số Bandwidth ấn định. Nếu Bandwidth có dải tần số rộng hơn thì dải tín hiệu echo thu được cũng lớn hơn.

Trong trường hợp FOV nhỏ hơn cấu tr c được khảo sát, một phần dải tần số cao nằm ngoài FOV sẽ được thu lại vàdẫn đến Aliasing artifact khi tái tạo ảnh, còn gọi là nhiễu ảnh do che phủ (wraparound artifact) hay nhiễu ảnh do FOV.

Ví dụ, trong một tạo ảnh có 256 bước mã hoá pha và tần số (matrix gồm 256 pixel theo chiều mã hoá pha và 356 pixel theo chiều mã hoá tần số), mỗi pixel có kích thước 0.9×0.9mm (độ phân giải không gian) thì kích thước FOV theo các chiều tương ứng là 230mm (0.9×256).

Việc lựa chọn FOV khi tạo ảnh cộng hưởng từ cần phải cân nhắc về kích thước của cấu trúc thăm khám, độ phân giải không gian (matrix). Nếu matrix không đổi, FOV càng nhỏ thì độ phân giải không gian càng cao, nhưng khi đó sẽ có nguy cơ dẫn đến nhiễu ảnh aliasing.

2.Cách khắc phục

Dựa theo nguyên lý phát sinh chính của aliasing artifact là do FOV quá nhỏ hoặc Bandwidth quá hẹp, biện pháp khắc phục nhiễu ảnh aliasing là:

  • Tăng bandwidth và/hoặc FOV.
  • Sử dụng surface coils: trong trường hợp đã mở rộng cửa sổ FOV rồi mà vẫn còn aliasing artifact thì phối hợp sử dụng thêm các surface coils để hấp thụ toàn bộ phần tín hiệu dư thừa, không cho dội lại FOV.
  • Đổi trục (switching of direction): chuyển đổi trục mã hoá tần số (frequency encoding direction) với trục mã hoá pha (phase encoding direction) cho nhau. Khi đó cần lưu ý về hướng của các mặt phẳng cắt lớp. Ví dụ, lớp cắt coronal sọ não bình thường sử dụng trục gradient mã hoá tần số theo hướng phải – trái thì bây giờ phải thực hiện theo hướng đầu – chân (craniocaudal).

Saturation pulse: xem lại phần nhiễu ảnh do dòng chảy

Advertisements

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *