HOTLINE
035 575 8956

Nhiễu ảnh do góc lật – Magic angle Artifact

Nhiễu ảnh do góc lật – Magic angle Artifact


1.Đặc điểm

Nhiễu ảnh magic-angle thường gặp ở các cấu trúc được cấu tạo bởi các bó sợi collagen xếp song song với nhau (gân, dây chằng). Bình thường, các cấu tr c này giảm tín hiệu trên hầu hết các hình ảnh cộng hưởng từ do T2-relaxation ngắn và mật độ proton rất thấp.

Trong một số trường hợp, khi trục chính của các cấu tr c gân, dây chằng này hợp với vector từ trường Bo một góc 55 độ thì ch  ng sẽ tăng tín hiệu, giống như có bệnh lý thực sự.

2.Cách khắc phục

Nhiễu ảnh magic-angle xảy ra bởi các cấu tr c gân, dây có T2-relaxation ngắn, tình cờ tạo với vector từ trường chính một góc 55o, do vậy để khắc phục các nhiễu ảnh này chúng ta có thể thực hiện như sau:

Advertisements
  • Sử dụng những chuỗi xung có TE dài
  • Đặt lại tư thế bộ phận cần thăm khám để góc tạo bởi gân và dây chằng đó với từ trường chính không phải là 55o.

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:


Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *