HOTLINE
035 575 8956

Nhiễu ảnh do hiệu ứng thể tích riêng phần – Partial volume artifact

Nhiễu ảnh do hiệu ứng thể tích riêng phần – Partial volume artifact


1.Đặc điểm

Partial volume artifact hay một số tài liệu gọi là partial volume averaging artifact (nhiễu ảnh do hiệu ứng thể tích riêng phần) xảy ra khi có nhiều loại mô khác nhau có cường độ tín hiệu khác nhau cùng nằm trong một đơn vị thể tích ảnh (voxel).

Nói các khác, bản chất của nhiễu ảnh partial volume là do voxel có kích thước lớn hơn kích thước của cấu tr c được tạo ảnh đã dẫn đến nhiều cấu trúc (nhiều loại mô) nằm trong một voxel.

Kết quả là cường độ tín hiệu trung bình hiển thị ảnh của voxel đó không giống với cường độ tín hiệu thực sự của mô.Cũng có thể nói nhiễu ảnh partial volume xảy ra do độ phân giải không gian (matrix) không đủ chi tiết để hiển thị từng cấu trúc trong vùng tạo ảnh.

Nhiễu ảnh partial volume thường xuất hiện tại những khu vực mà mật độ tổ chức rất không đồng đều như gồm có khí, nước, mỡ, tổ chức mô mềm.

2.Cách khắc phục

Advertisements
  • Tăng matrix (ma trận)
  • Giảm chiều dày lớp cắt
  • Sử dụng kỹ thuật tạo ảnh 3D

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *