HOTLINE
035 575 8956

Nhiễu ảnh do mô mỡ và nước – “Chemical-shift Artifact”

Nhiễu ảnh do mô mỡ và nước – “Chemical-shift Artifact”


1.Đặc điểm

Tần số cộng hưởng của các proton trong mô mỡ và nước là khác nhau (xem lại phần chuỗi xung chemical-shift).

Trong một số trường hợp như tại những vùng tiếp giáp giữa mô mỡ-nước có sự sai lệch về cường độ tín hiệu cộng hưởng từ của mô mỡ và nước, tạo ra những dải tăng và giảm tín hiệu bất thường, thường gặp trên các chuỗi xung tạo ảnh T2weighted và EPI (echo planar imaging).

Nhiễu ảnh chemical-shift thường xuất hiện ở những vị trí quanh các tạng, thường có mô mỡ được bao quanh (khoang quanh thận), hoặc tại những vị trí có nước bao quanh mỡ (ví dụ trước bàng quang, dưới màng cứng…).

2.Cách khắc phục

Chemical-shift artifact xuất hiện dọc theo trục mã hóa tần số, phụ thuộc vào sự chênh lệch tần số cộng hưởng giữa mỡ và nước (Δω), số bước mã hóa tần số (Nfreq) và độ rộng của băng thông (BWrec) theo công thức sau:

CSA = Δω.Nfreq/BWrec.

Cũng giựa vào đó mà ta có các giải pháp khắc phục chemical-shift artifacts

Advertisements
  • Giảm số bước mã hóa tần số (Nfreq): sử dụng các chuỗi xung xóa mỡ, STIR
  • Tăng Bandwidth
  • Chuyển đổi trục mã hóa tần số và trục mã hóa pha (do chemical-shift chỉ xuất hiện dọc theo trục mã hóa tần số trên k-space)

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *