HOTLINE
035 575 8956

Nhiễu ảnh do nhạy từ – Susceptibility artifacts Artifact

Nhiễu ảnh do nhạy từ – Susceptibility artifacts Artifact


1.Đặc điểm

Trong các hệ thống tạo ảnh cộng hưởng từ hiện đại, nam châm siêu dẫn có thể tạo ra từ trường Bo có từ lực cao, đồng nhất đồng thời các hệ thống gradient chênh từ cũng làm việc rất tốt, tạo ra được sự chênh từ tuyến tính.

Khi người bệnh nằm trong phòng thì đã làm biến dạng những từ trường này. Susceptibility artifacts (tạm dịch là nhiễu ảnh do nhậy từ) đề cập đến những cấu tr c khi tiếp x c với từ trường tĩnh Bo thì tạo ra một sự phân bố từ trường riêng, ảnh hởng đến phân bố của từ trường tĩnh Bo.

Tùy thuộc vào bản chất từ tính của cấu tr c này mà khi được đặt trong từ trường tĩnh Bo, nó có thể là thuận từ (paramagnetic, tức là từ trường của nó sẽ tăng lên) hoặc là nghịch từ (diamganetic, tức là từ trường của nó sẽ bị giảm đi). Chính sự thuận từ hay nghịch từ khu trú này sẽ tác động đến hệ thống chênh từ gradient, kết quả là làm biến dạng từ trường tại chỗ cần khảo sát.

Có nhiều loại cấu trúc nhậy từ, bao gồm cấu trúc trên cơ thể (vị trí tiếp giáp xoang trán – nhu mô não thuỳ trán, vị trí tiếp giáp cầu não và xoang bướm), các vật liệu cấy ghép trong cơ thể như răng, clip phẫu thuật, dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình (cột sống, xương đùi).

Nhiễu ảnh do nhậy từ có thể xảy ra ở mọi chuỗi xung, nhưng tần suất và mức độ ảnh hưởng nhất thường ở các chuỗi xung EPI (eho planner imaging) như DWI.

2.Cách khắc phục

 • Từ trường không đồngnhất
 • Tăng bandwidth (băng thông)
 • Tăng NEX (xem lại phần các yếu tố ảnh hưởng SNR)
 • Sử dụng kỹ thuật tạo ảnh Parallel
 • Sử dụng kỹ thuật radial k-space (xem trong phần nhiễu ảnh do chuyển động)
 • Nhiễu ảnh do dị vật kim loại

Trong phần nhiễu ảnh do nhạy từ đã đề cập đến hiện tượng biến dạng từ trường do các cấu tr c có độ nhạy từ cao. Tương tự như các mô trong cơ thể, dị vật kim loại không chỉ gây ra sự biến dạng từ trường mà còn h  t toàn bộ từ trường xung quanh vị trí của nó.

Một số biện pháp khắc phục:

 • Loại bỏ các vật liệu nhậy từ (nếu có thể), ví dụ như răng giả, cặp tóc, vòng cổ…
 • Tăng từ trường tĩnh Bo: ví dụ chuyển từ máy tạo ảnh 1.5T sang 3.0T
 • Tăng Bandwidth
 • Sử dụng chuỗi xung có TE ngắn, có xung đảo ngược RF180o (Fast SE).
 • Nhiễu ảnh do chênh từ không tuyến tính

Nhiễu ảnh do chênh từ không tuyến tính (gradient field nonlinearity) là hiện tượng hệ thống gradient chênh từ không tạo ra được sự chênh từ tăng dần đều (hoặc giảm dần đều) theo một hướng cố định.

Hiện tượng chênh từ không tuyến tính có thể xảy ra ở mọi hệ thống tạo ảnh cộng hưởng từ, do sự hạn chế về kích thước và cấu tr c của các gradient coils.

Việc phát hiện ra nhiễu ảnh do chênh từ không tuyến tính là không rễ, thường do các kỹ sư áp dụng những dụng cụ chuyên biệt để kiểm tra. Trong một số tình huống,có thể thấy được trên hình ảnh cộng hưởng từ.

Một số biện pháp xử lý có thể khắc phục được những nhiễu ảnh do chênh từ không tuyến tính gây ra như tái tạo lại từ rawdata với FOV mở rộng hơn.

Advertisements

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *