Nhiễu ảnh dòng chảy – Flow Artifact

1.Đặc điểm Sự rung đập của các mạch máu ở gần lớp cắt tạo ảnh tạo ra những nhiễu ảnh dạng Ghosting theo trục mã hoá pha (phase encoding direction), tức là phân bố theo trục dọc. Khoảng cách giữa các ghost phụ thuộc vào nhịp tim và thời gian lặp lại xung TR. Ngoài … Continue reading Nhiễu ảnh dòng chảy – Flow Artifact