HOTLINE
035 575 8956

Phân vùng an toàn trong thăm khám cộng hưởng từ

Phân vùng an toàn trong thăm khám cộng hưởng từ


1- Vị trí hạn chế vào:

  • Tất cả những người vào phòng MR  phải có thẩm định ở mức 1 hoặc mức 2:
    • Mức 1 là người được đào tạo về an toàn MRI tối thiểu  và có thể tự bảo đảm an toàn riêng của họ và an toàn của bệnh nhân trong môi trường MRI.
    • Tất cả các bác sĩ gây mê phải có thẩm định ở mức 1.
    • Người ở mức 2 có thể hiểu biết rộng về môi trường MRI, các tác hại có thể xảy ra và các thiết bị được sử dụng và các cảnh báo an toàn MR.
    • Người phụ trách an toàn MR và toàn bộ các kỹ thuật viên MR là người ở mức 2.

 2-Các vùng an toàn:

      Vùng 1: vùng tiếp nhận bệnh nhân đến đăng ký, nộp giấy chỉ định thăm khám.

      Vùng 2: Vùng bệnh nhân chụp MRI chưa được kiểm tra, chờ khám

      Vùng 3: Bệnh nhân đã được kiểm tra, khách viếng thăm và những người đã được kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng  phòng MRI kiểm tra trước khi vào vùng này. Vùng này được bảo vệ bằng một cửa mà chỉ nhân viên MRI  có thể cho bệnh nhân và khách đi qua.     

Advertisements

Vùng 4: Các bệnh nhân chụp MRI đã được kiểm tra dưới sự giám sát trực tiếp thường xuyên của người được đào tạo về MRI, là phòng máy.  Tất cả bệnh nhân, người đi theo và khách phải qua kiểm tra. Bất cứ một người nào đi vào vùng 4 phải được kỹ thuật viên MRI, điều dưỡng phòng MRI hoặc người trợ giúp kỹ thuật viên giám sát

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *