HOTLINE
035 575 8956

Pixel, Volxel, Matrix

Pixel, Volxel, Matrix


Như đã đề cập trong phần k-space, matrix (ma trận) là một mạng lưới các ô nhỏ được tạo thành từ các hàng và các cột kết hợp với nhau.

Mỗi ô trong ma trận gọi là một pixel (đơn vị ảnh) ấn định thông tin về cường độ tín hiệu thu được.

Mỗi pixel của hình ảnh cộng hưởng từ sẽ cung cấp các thông tin tương ứng với một volxel (đơn vị thể tích ảnh) trong không gian 3 chiều.

Kích thước của mỗi volxel sẽ quy định độ phân giải không gian của hình ảnh. Kích thước của volxel càng nhỏ thì độ phân giải của ảnh cộng hưởng từ càng cao.

Đơn vị tính của ma trận là số lượng đơn vị ảnh theo hàng và cột. Ví dụ khi nói ma trận 256×128 thì có nghĩa là ma trận này có 256 đơn vị ảnh cho mỗi hàng và 128 đơn vị ảnh cho mỗi cột, tổng số đơn vị ảnh sẽ là 32.768.

Advertisements

Nguồn:
Mrimaster.com
MRI Parameters and Positioning Torsten B. Moeller 
Sách giáo trình cộng hưởng từ đại học kỹ thuật y Hải Dương – TS Trần Văn Việt

Những bài viết liên quan:

Advertisements

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *